התחייבות לעשות טוב

הצהרה אישית שתשפיע מחר

זה הרבה יותר קל משחשבת:
ההצטרפות לוקחת מספר דקות באמצעות הטופס כאן ומאפשרת לחזור להתמקד בעשייה העסקית שלך.
זו הצהרה להשקיע 2% (או יותר) מהרווח האישי שלך אחרי מס שהגיע בעקבות אירוע המימוש שהניב לך רווח משמעותי.
זו החלטה אישית. ההצהרה אינה דורשת אישור של דירקטוריון או משקיעים בחברה.
ההשקעה שלך תעבור לעמותות וארגונים חברתיים לפי בחירתך.

תרומה לעמותות* מעניקה זיכוי ממס הכנסה בגובה 35% מסך התרומה.

תהליך ההצטרפות מורכב משלושה שלבים:

1)    שליחת טופס ההצטרפות

2)    פניה מטעמנו לשיחת היכרות ראשונית

3)    הצטרפות לקהילת כן Give

    האחוז מהרווח אותו אשקיע במטרה חברתית

    %

    מסכים/ה ששמי יופיע ברשימת החותמים
    מסכים/ה שתמונתי תופיע ברשימת החותמים

    *הזיכוי תקף רק לעמותות שקיבלו אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה