כןGIVE

הצהרה אישית


כן GIVE נועדה לאפשר למייסדים, ליזמים ומשקיעים לתרגם את הצלחתם הכלכלית באמצעות השקעות במגזר החברתי,ולייצר ערך נוסף ליכולות והכישורים שלהם לחברה הישראלית. המודל מבוסס על הבטחה אישית לביצוע השקעה חברתית משמעותית בארגון חברתי כלשהו, ע”פ בחירתך, לאחר מימוש האחזקות או הנכסים שלך.

כן GIVE מתאימה לאנשי עסקים, יזמים, מייסדים, משקיעים ובעלי מניות (“המשקיעים”) הצופים בעתיד מימוש אחזקות ונכסים שיניב להם רווח הוני משמעותי או רווח מתשואה על השקעה פיננסית (“אירוע המימוש”), ואשר רוצים לרתום את הצלחתם העסקית להשקעה חברתית.

כן GIVE קמה מתוך יוזמת ‘יכולים נותנים’ – קבוצת משקיעים חברתיים הפועלים יחד לחיזוק המגזר החברתי בישראל,
באמצעות עידוד בעלי יכולת להשקיע במגזר החברתי ולאפשר להם להתחיל את דרכם החברתית-פילנתרופית.

התחייבות לעשות טוב

המשקיעים מצהירים כי בקרות אירוע המימוש, ורק אז, ישקיעו 2% (או יותר) מהרווח האישי אחרי מס שהגיע לידיהם בעקבות אירוע המימוש, לטובת מטרה חברתית לפי בחירתם. התחייבות זו היא התחייבות חד פעמית המיוחסת לאירוע המימוש הספציפי הנקוב בהצהרה זו. הצהרה זו היא אישית ולא נדרש כל אישור משפטי נוסף או אישור אחר, פרט
לחתימה על מסמך זה. בעת החתימה אין צורך להחליט מראש על מטרת ההשקעה (עמותה או תחום). ההחלטה היכן להשקיע תתקבל על ידך בעת ביצוע ההשקעה.

ליווי להשקעה בפועל

כן GIVE באמצעות ‘יכולים נותנים’ תעמיד לרשות המשקיעים זכאות לפגישת ייעוץ, הזמנה לאירועי תוכן ונטוורקינג רלוונטיים, חיבורים וייעוץ ראשוני לאיתור תחומי השקעה וביצוע ההשקעה בפועל. ‘יכולים נותנים’ תעמיד לרשות המשקיעים את הידע והניסיון הרחב שברשותה בכל הנוגע להשקעות חברתיות בישראל מרגע החתימה ועד להעברת ההשקעה, ללא תמורה.

הצהרה אישית

אני, הח"מ,   בעל אחזקות בחברה:  ח.פ.  מצהיר/ה בזאת כי בקרות אירוע המימוש של אחזקותיי/נכסיי בחלקן או במלואן בחברה הנ"ל אשקיע אחוזים למטרה חברתית בישראל, לפי העדפתי ובחירתי באותה עת.

טלפון:  דוא"ל: 

, , 

אני מתחייב/ת  להודיע ל כן GIVE עם קרות אירוע המימוש וכן עם העברת ההשקעה.

ולראיה באתי על החתום, חתימה זו מהווה אישור להיותי חלק מרשת של אנשים שחתמו על כן GIVE.

*הצהרה זו היא הצהרה אישית ואיננה הסכם משפטי הניתן לאכיפה

* ‘יכולים נותנים’ שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הפניות לחתימה על כן GIVE , רק המתאימות תענינה.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


מסמך חתימה
שם המסמך: הצהרה אישית
lock iconUnique Document ID: cb24e1b1956ba9f01ea57000e76a54fedfc3bd00
חתימת זמן ארועים
December 24, 2018 11:45 am IDTהצהרה אישית הועלה על ידי נועה שחר - noa@ctg.org.il IP 87.70.56.238